Polityka prywatności

 

Znajdująca się poniżej polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach funkcjonowania sklepu internetowego abibo.pl

Administratorem sklepu Abibo.pl jest FHU Aston Zbigniew Ciosmak z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Wira Bartoszewskiego 2e, NIP: 9180006918 , REGON: 950023735

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail zamowienia@abibo.pl oraz pod numerem telefonu 504029452

 

§1
Definicje

1) Administrator – FHU ASton Zbigniew Ciosmak z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Wira Bartoszewskiego 2e, NIP: 9180006918 , REGON: 950023735

2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://abibo.pl

3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu

 

§2
Dane osobowe

1. Użytkownik korzystając ze Sklepu może w dobrowolny sposób przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia i formularz zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia lub zapisu na newsletter.

8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione. Osoby nieupoważnione nie mają do nich dostępu. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10. Każdemu Użytkownikowi przysługują prawa określone ustawowo tj.:

1) prawo wglądu do swoich danych osobowych,

2) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§3
Pliki cookies

1. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfon, tablet, komputer) Administrator gromadzi je oraz przechowuje. Pliki te mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu i eliminacji potencjalnych zagrożeń.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

W każdej przeglądarce internetowej dostępne są ustawienia za pomocą których zapisywanie plików cookies odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Aby korzystać z serwisu należy zaakceptować stosowanie ciasteczek Abibo.pl. Możesz zaakceptować ciasteczka Abibo.pl blokując jednocześnie użycie ciasteczek firm trzecich, aby tego dokonać należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=7438325

 

§4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

§5

Analiza internetowa Google Analytics

1. Analiza internetowa zachowań Klientów jest dla nas bardzo ważna i dzięki niej możemy nieustannie udoskonalać nie tylko naszą stronę, lecz także oferty kierowane do naszych Klientów. Narzędziem które wykorzystujemy do tego celu jest google analytics czyli internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc.

Za pomocą google analytics zbiera dane statystyczne pomagające podnosić standard strony internetowej.

2. Wszelkie dane zebrane za pomocą są anonimowe i nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Także adresy IP są przez firmę google anonimizowane. Instalując wtyczkę google analytics opt-out zablokujesz możliwość zbierania danych o twojej aktywności w sieci przez google analytics.

 

§6

Bezpieczna transmisja danych

1. Nasza strona internetwa korzysta z zabezpieczenia jakim jest system kodowania danych SSL (Secure Socket Layer). Dzięki standardowi SSL dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny, zaszyfrowany sposób. Dotyczy to w szczególności procesu składania zamówień oraz logowania klienta.

Oprócz tego prowadzimy ciągłe badania techniczne mające na celu zabezpieczenie naszego systemu oraz strony przed utratą, zniszczeniem, zmianami, dostępem oraz rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów to dla nas zadanie priorytetowe.

pixel